Diensten

Mogelijk kost het uw bedrijf vaak onnodig veel tijd, om naast de kernactiviteiten, zich bezig te houden met afvalstromen van metaal (ferro, non-ferro). GallantMetaal biedt u totaalconcepten op maat in afvalverwerking en verzorgt de realisatie ervan.

Naast totaalconcepten op maat in afvalverwerking van metaal (ferro, non-ferro) zijn ad-hok of hoog frequente diensten op het gebied van inkoop en verkoop tevens mogelijk.

GallantMetaal helpt u verder met:

  • Plaatsen van containers
  • In- en verkoop van alle soorten metalen
  • Inkoop van raffineersloop (machinesloop)
  • Sloopklussen, ontruimingen
  • Loop- en sloop auto’s RDW erkend

Waarom metalen inkopen of verkopen aan GallantMetaal :

Milieuwetgeving en -vergunningen verplichten u om de afvoer van restmaterialen goed te organiseren. De materiaalvorm en de wijze van scheiding hiervan is bij ieder bedrijf anders. De beschikbare ruimte en faciliteiten die bij uw bedrijf aanwezig zijn maken of de afvoer gemakkelijk of juist lastig te organiseren is.

Met hulp van de GallantMetaal komt u eruit, want wij:

  • Hebben de nodige kennis over metaalrecyclingsprocessen en -verwerking
  • Hebben ervaring op dit gebied en kunnen u hierover grondig adviseren
  • Bieden faciliteiten om afvoer in goede banen te leiden
  • Leveren containers

Tot ziens bij GallantMetaal